Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Janine’s Hairstyling
Deze voorwaarden gelden voor alle behandelingen bij Janine’s Hairstyling te Vlake.

Janine’s Hairstyling garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde haarbehandelingen voldoen aan eisen van vakbekwaamheid. En maakt daarbij gebruik van degelijke middelen en materialen.

Algemeen
Wanneer er sprake is van een klacht dient u dit direct aan Janine’s Hairstyling te melden. Samen met Janine’s Hairstyling zal er gezocht worden naar een oplossing.
Eventuele schade door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, operatieve ingreep, allergische reacties of andere omstandigheden waar Janine’s Hairstyling geen invloed op heeft, welke van invloed kunnen zijn op het kwaliteit van uw eigen haar kan niet verhaald worden op Janine’s Hairstyling.

Afspraken
Mocht u verhinderd zijn voor uw gemaakte afspraak, vraag ik u dit uiterlijk 24 uur van te voren aan mij kenbaar te maken zodat ik hier rekening mee kan houden in mijn planning. Bij het niet nakomen van de afspraak zonder af te zeggen wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Garantiebepalingen:
Knippen/Kleuren/Permanenten
U heeft 14 dagen garantie na een behandeling. Deze 14 dagen gaan in op het moment van behandeling. Indien u een klacht heeft, dient u binnen 14 dagen het haar te laten zien. Dit lijkt een korte termijn, maar indien er bij hoge uitzondering iets mis is met het haar, is dit binnen enkele dagen merkbaar.
Extensions
Indien het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd, is Janine’s Hairstyling niet aansprakelijk voor de schade aan het haar dan wel aan de extensions.
Wanneer u de extensions te lang draagt of verkeerd verzorgt kunnen ze schadelijk zijn voor het eigen haar.
Heeft u de hair extensions zelf verwijderd of door een derde laten verwijderen dan is Janine’s Hairstyling niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het eigen haar als gevolg van deze behandeling.
U heeft 28 dagen garantie na het inzetten van de hairextensions. Deze 28 dagen gaan in op het moment van plaatsing. Indien u een klacht heeft, dient u binnen 28 dagen het haar te laten zien.
Dit lijkt een korte termijn, maar indien er bij hoge uitzondering iets mis is met het haar, is dit binnen 1 week merkbaar. De uitgevallen extensions dienen bewaard te worden anders kan er geen garantie worden gegeven. Kosten voor het terugplaatsen door derde dan wel het plaatsen van nieuwe hairextensions door derde, worden door Janine’s Hairstyling niet vergoed. Eventuele gemaakte kosten voor tussentijdse behandelingen of andere behandelen aan het haar door derden, waardoor er schade aan de extensions of het eigen haar is ontstaan, worden niet vergoed door Janine’s Hairstyling. U mag 10% verliezen van het aantal gezette extensions. Hierop krijgt u 28 dagen garantie. Vanaf 10% verloren extensions wordt er een afspraak gemaakt voor terugplaatsing. Dit is echter alleen mogelijk als de uitgevallen extensions zijn bewaard. Indien er een acceptabele reden is waardoor je meer extensions verliest zal Janine’s Hairstyling je tegemoet komen met een gepaste oplossing.
Aanbetaling
De extensions worden op maat gemaakt en zijn op jouw wensen aangepast. Daarom kunnen bestellingen niet meer geannuleerd worden wanneer de aanbetaling voldaan is.

Alle garantiebepalingen komen te vervallen wanneer:
– U bij een andere salon bent geweest voor wat voor behandeling dan ook.
– U geen professionele producten gebruikt heeft.
– U zelf uw haar geknipt/gekleurd/gepermanent heeft.
– U niet de verzorgingsadviezen heeft nageleefd.
– U minder hairextensions heeft genomen vanwege de prijs waardoor er geen mooie haarverlenging is ontstaan.

Geld terug is nooit een optie, maar Janine’s Hairstyling zal er alles doen om samen met u naar een gepaste oplossing te zoeken.